แสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 5 คนที่ได้รับคัดเลือกในการแสดงความสามารถในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในรายการ คิดวิทย์ ในช่อง ThaiPBS และขอขอบพระคุณทางรายการที่ได้เลือกนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักในการแสดงความสามารถในครั้งนี้