โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

กรกฎาคม 2012

วุ้นมะพร้าวอ่อนหอมๆๆ มาแล้วจ้า!!!

By | 19 กรกฎาคม 2012|ภาพกิจกรรม|

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 55? นักเรียนสาระเพิ่มเติม? คหกรรม? ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่? 3? ได้ฝึกปฏิบัติการทำวุ้นมะพร้าวน้ำหอม? โดยมีคุณครูครูสุรีย์พร? หลีคม [...]

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด

By | 5 กรกฎาคม 2012|ภาพกิจกรรม|

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2555 คุณครูสุรีย์พร ?หลีคม และคุณครูศศิประภา ?อึ้งตระกูลได้นำนักเรียนสาระเพิ่มเติม การงานอาชีพฯ ?ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ?จำน [...]