โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

สิงหาคม 2012

โครงการขับขี่ปลอดภัยมิชลินใส่หมวกกันน็อคให้น้อง ผ่านมูลนิธิตะวันฉาย

By | 30 สิงหาคม 2012|ภาพกิจกรรม|

? ?? โรงเรียนบ้านสันป่าสักขอขอบพระคุณ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด และ มูลนิธิตะวันฉาย มา ณ โอกาสนี้ [...]

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) โดย : นางกชพรรณ บุญจา

By | 15 สิงหาคม 2012|ภาพกิจกรรม|

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบโครงการของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านสันป่าสักอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้ [...]