โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

พฤษภาคม 2014

ประกาศเลื่อนการประชุม!! คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสันป่าสักทุกท่านเข้าร่วมประชุมเป็นวันที่ 13 พ.ค. 57 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมขุนสันทรายทรงศักดิ์

By | 11 พฤษภาคม 2014|ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์|

ประกาศเลื่อนการประชุม!! คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสันป่าสักทุกท่านเข้าร่วมประชุมเป็นวันที่ 13 พ.ค. 57 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมขุนสันทรายทรงศักดิ์ [...]