โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

เมษายน 2014

ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก สอบธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๖ ได้

By | 17 เมษายน 2014|ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์|

ชม ๓๕๕๖/๓๔๖๖ นางสาว นาง สมหลู่ 4 2540 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หนองควาย หางดง ขุนเส หนองควาย หางดง ชม ๓๕๕๖/๓๔๖๗ นางสาว นิศามณี แซ่เฮ่อ 10 2540 โรงเรียนบ้ [...]

เรียนเชิญคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสันป่าสักทุกท่าน ร่วมงานรดน้ำดำหัวชุมชน ในวันศุกร์ที่ 9 เม.ย. 57 เวลา 9.00 น. และภาคบ่ายในงานรดน้ำดำหัว ผอ. เขต 4

By | 16 เมษายน 2014|ภาพกิจกรรม|

เรียนเชิญคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสันป่าสักทุกท่าน ร่วมงานรดน้ำดำหัวชุมชน ในวันศุกร์ที่ 9 เม.ย. 57 เวลา 9.00 น. และภาคบ่ายในงานรดน้ำดำหัว ผอ. เขต 4 [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญคณะครูโรงเรียนบ้านสันป่าสักทุกท่านเข้าร่วมประชุมครูอำเภอหางดง ในวันที่ 9 พ.ค. 57 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

By | 10 เมษายน 2014|ภาพกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญคณะครูโรงเรียนบ้านสันป่าสักทุกท่านเข้าร่วมประชุมครูอำเภอหางดง ในวันที่ 9 พ.ค. 57 เวลา 8.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออ [...]