โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

สิงหาคม 2015

การประกวดผลการดำเนินงานจังหวัดเชียงใหม่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้โครงการ “ชาวเชียงใหม่ สร้างสรรค์ ร่วมสร้างสุข สู่การเรียนรู้ ห่างไกลยาเสพติด”จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเดอะ ปาร์ค เชียงใหม่

By | 26 สิงหาคม 2015|ภาพกิจกรรม|

[...]

นักเรียนชั้น ม.1-3 ร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -> ศึกษาแหล่งเรียนรู้ “น้ำพุร้อนสันกำแพง” -> ศึกษาแหล่งเรียนรู้ “เวียงกุมกาม”

By | 18 สิงหาคม 2015|ภาพกิจกรรม|

กล้อง 1 กล้อง 2 กล้องสภานักเรียน (การเขียน Graphic Review) [...]