โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

กันยายน 2015

ชมรม TO BE NUMBER ONE สันป่าสักคว้ารางวัลชนะเลิศ

By | 6 กันยายน 2015|ภาพกิจกรรม|

โครงการ TO BE NUMBER ONE (โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)      โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.หางดง สังกัด สพป.ชม.เขต 4 โดย นายศรศักดิ์ มโนชมภู รอ [...]