โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

กรกฎาคม 2016

การอบรม “นักเรียนแกนนำสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ด้านชีวิตและสุขภาพตำบลหนองควาย” วันที่ 22-23 ก.ค. 59

By | 23 กรกฎาคม 2016|ภาพกิจกรรม|

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 วันที่ 23 กรกฎาคม 2559   [...]

กิจกรรมบูรณาการ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย อาเซียนศึกษา เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

By | 7 กรกฎาคม 2016|งานสภานักเรียน, งานสิ่งแวดล้อม, ภาพกิจกรรม|

กล้อง 1 กล้อง 2 กล้อง 3 [...]

กิจกรรมเดินสวนสนามและรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

By | 1 กรกฎาคม 2016|ภาพกิจกรรม|

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.หางดง จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2559 และพิ [...]