โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

มิถุนายน 2016

คณะผู้บริหารการศึกษา ครู และนักเรียน จาก สพป.ชม.เขต 2 มาดูงานสภานักเรียน

By | 28 มิถุนายน 2016|งานสภานักเรียน, ภาพกิจกรรม|

คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนจำนวน 10 โรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มาศึกษาดูงานสภานักเรีย [...]

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

By | 9 มิถุนายน 2016|ภาพกิจกรรม|

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10 น. สภานักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักได้จัดพิธีวันไหว้ครู ทั้งนี้คณะครูและนักเรียนยังร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอก [...]