โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com
/กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

พฤศจิกายน 2018

ตุลาคม 2018

กันยายน 2018

กิจกรรมการแข่งขันงาน “มหกรรมความสามารถ ครั้งที่ 68” (ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)

By | 20 กันยายน 2018|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนตาม “โครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน”

By | 18 กันยายน 2018|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

โครงการเสริมสร้าง โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองควาย

By | 13 กันยายน 2018|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่นและป้องกันปัญหายาเสพติด " order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="i [...]

คณะครูและนักเรียน รับมอบเกียรติบัตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา”

By | 3 กันยายน 2018|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

สิงหาคม 2018

คณะครูและนักเรียนร่วมกับ “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่” จัดกิจกรรม

By | 30 สิงหาคม 2018|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

กิจกรรม เรียนรู้งานอาชีพในอนาคต และเติมฝันปันรอยยิ้ม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

By | 28 สิงหาคม 2018|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]