โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com
/กิจกรรมครู

กิจกรรมครู

มีนาคม 2020

กุมภาพันธ์ 2020

มกราคม 2020

ธันวาคม 2019

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองสมณศักดิ์พัดยศ พระครูสถิต ปุญญาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดดอยแก้ว

By | 15 ธันวาคม 2019|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

[...]

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(depa) ได้มาตรวจเยี่ยมห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Yong Maker Space development) โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

By | 6 ธันวาคม 2019|กิจกรรมครู, ภาพกิจกรรม|

[...]

พฤศจิกายน 2019