โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com
/กิจกรรมครู

กิจกรรมครู

พฤศจิกายน 2019

ตุลาคม 2019

กันยายน 2019

การจัดกิจกรรม โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนคีรีสัมพันธ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

By | 6 กันยายน 2019|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

[...]