โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

กันยายน 2012

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เติบโตตามวัยใส่ใจครอบครัว กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก : นายศิวพล ชมชื่น

By | 15 กันยายน 2012|ภาพกิจกรรม|

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เติบโตตามวัยใส่ใจครอบครัว กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรีย [...]

ตลาดนัดงานประดิษฐ์

By | 13 กันยายน 2012|ภาพกิจกรรม|

เมื่อวันที 13 กันยายน 55? นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3? ได้นำเสนอผลงานโครงงานประดิษฐ์และจัดจำหน่ายให้แก่คณะครู? บุคลากร? นักเรียนที่สนใจ? ณ? ลาน [...]

โครงการ SEET และ ESD ครั้งที่ 1 จังหวัดกระบี่

By | 4 กันยายน 2012|งานสิ่งแวดล้อม, ภาพกิจกรรม|

การอบรมปฏิบัติการต่อยอดโครงการสร้างความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (SEET) และการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 1 กันยาย [...]