โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

มีนาคม 2013

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

By | 31 มีนาคม 2013|ภาพกิจกรรม|

ท่านพระครูสถิต ปุญญาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดดอยแก้ว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 และได้เ [...]

กิจกรรมค่ายนาฏดุริยการล้านนา ณ วัดอรัญญวาส

By | 29 มีนาคม 2013|ภาพกิจกรรม|

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ได้ไปเยี่ยมค่ายนาฏดุริยการล้านนา ณ วัดอรัญญาวาส (วัดพระธาตุศรีเมืองปง) โดยกลุ่มอนุรักษ์ศิลป์นาฏดุริยการล้านนาร [...]

สืบชะตาวัดดอยแก้ว

By | 29 มีนาคม 2013|ภาพกิจกรรม|

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านสันป่าสักได้เข้าร่วมงานสืบชะตา ณ วัดดอยแก้ว ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 เวลาตั้งแต่ 8.0 [...]

การประชุมสัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2556

By | 25 มีนาคม 2013|ภาพกิจกรรม|

คณะครูโรงเรียนบ้านสันป่าสักได้เข้าร่วมการจัดประชุมและสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในช่วงปีการศึกษา 2555 และวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศ [...]

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป.4-6

By | 20 มีนาคม 2013|ภาพกิจกรรม|

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ( PEER Center ) อำเภอหางดง ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนบ้านส [...]

งานรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 19

By | 14 มีนาคม 2013|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านสันป่าสักได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนจบในปีการศึกษา 2555 และเป็นรุ่นที่ 19 ของโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ชื่อรุ่น "กวีพัฒน์"? จำนว [...]

ค่ายธรรมาภิบาล 2556

By | 12 มีนาคม 2013|งานสภานักเรียน, ภาพกิจกรรม|

พี่ๆสภานักเรียนปีการศึกษา 2555 ได้จัดค่ายธรรมาภิบาลให้กับน้องๆสภานักเรียนที่จะทำหน้าที่ในปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2556 ( 3 วัน 2 ค [...]

รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556

By | 8 มีนาคม 2013|ภาพกิจกรรม|

ผู้ปกครองนักเรียนได้นำนักเรียนที่จบจากชั้น ป.6 มารายงานตัวเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 ที่โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ซึ่งเปิดรับรายงานตัวตั้งแต่ 8.00 -? 10. [...]

อำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

By | 6 มีนาคม 2013|ภาพกิจกรรม|

คุณครูภนุสรญ์ วงค์สาโรจน์ (ครูโด) ครูธุระการ พระอาจารย์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวอำลาครูและนักเรียนโรงเ [...]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา(โครงการคืนครูให้นักเรียน)

By | 5 มีนาคม 2013|ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์|

  ดาวน์โหลดเอกสาร -> คลิกที่นี่ [...]