โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

เมษายน 2013

ประกาศมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556

By | 30 เมษายน 2013|ภาพกิจกรรม|

ประกาศมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ดาวโหลดเอกสารทุนบุตร2556 [...]

ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก เรื่อง การขยายเวลารับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูปฐมวัย ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และครูผู้สอนวิชาเกษตร

By | 26 เมษายน 2013|ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์|

ดาวโหลดไฟล์ประกาศ [...]

ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง “สระเกล้า ดำหัว ครูบาอาจารย์” ประจำปี 2556

By | 19 เมษายน 2013|ภาพกิจกรรม|

คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "ป่าเวณี สะหลีปี๋ใหม่เมือง" เพื่อรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ข้าราชการบำนาญ และผู้บริหา [...]

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แก

By | 1 เมษายน 2013|ภาพกิจกรรม|

    [...]