โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

กุมภาพันธ์ 2013

ข่าวประกาศ!! เรื่อง สอบราคา จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2/2556

By | 28 กุมภาพันธ์ 2013|ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์|

รายละเอียดการสอบราคา จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2/2556? ->>? ดาวน์โหลดเอกสาร [...]

การอบรมโครงการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่

By | 22 กุมภาพันธ์ 2013|ภาพกิจกรรม|

คณะพี่ๆพยาบาลและสาธารณสุขจากโรงพยาบาลหางดง ได้มาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง "การอบรมโครงการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม [...]

เรียนรู้ในโลกกว้างกับอาจารย์สุนัย เลาหวิวัฒน์

By | 20 กุมภาพันธ์ 2013|ภาพกิจกรรม|

ท่านอาจารย์สุนัย เลาหวิวัฒน์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการเล่าประสบการณ์ในการเที่ยวรอบโลกถึง 47 ประเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.2 ในวันที่ 20 ก.พ. 2556 ต [...]

เสวนาเยาวชนต้านภัยยาสูบ

By | 19 กุมภาพันธ์ 2013|ภาพกิจกรรม|

อบต.หนองควาย ได้จัดกิจกรรมเสวนาเยาวชน "คนหนองควาย ต้านภัยยาสูบ" ร่วมคิด ร่วมต้าน ลด ละ เลิก บุหรี่ วันอังคารที่ 19 ก.พ. 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร [...]

โรงเรียนบริบาลศาสตร์แม่โจ้มาแนะแนว

By | 18 กุมภาพันธ์ 2013|ภาพกิจกรรม|

อาจารย์จากโรงเรียนบริบาลศาสตร์แม่โจ้ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลให้กับนักเรียนชั้น ม.3 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2556 เวลา 15.00 น. โดยนักเ [...]

กิจกรรมเรียนร่วมกับนักเรียน Grace International School เชียงใหม่

By | 15 กุมภาพันธ์ 2013|ภาพกิจกรรม|

คณะครูและนักเรียนโรงเรียน??Grace International School (เกรซ อินเตอร์เนชั่นนอล สคูล) จำนวนประมาณ 20 คน ได้มาทำกิจกรรมโดยการบูรณาการเรียนเรียนรู้ร่วมกัน [...]

เข้าอบรมโครงการ “สิทธิหนู ครูช่วยเสริม”

By | 15 กุมภาพันธ์ 2013|ภาพกิจกรรม|

โครงการ "สิทธิหนู ครูช่วยเสริม" เป็นโครงการของ มูลนิธิวัฒนปราชญ์ ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กโดยได้นำวิทยากรชาวต่างชาติมาให้ความบรรเทิง กับนักเรี [...]

แนะนำสภานักเรียน ปีการศึกษา 2556

By | 15 กุมภาพันธ์ 2013|งานสภานักเรียน, ภาพกิจกรรม|

คณะกรรมการสภานักเรียนได้รายงานคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์หลังจากการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและสมาชิกสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 ก.พ. 2556 [...]

เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

By | 14 กุมภาพันธ์ 2013|งานสภานักเรียน, ภาพกิจกรรม|

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักได้ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนที่จะดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 56 [...]

การประชุมค่ายภาษาอังกฤษ

By | 13 กุมภาพันธ์ 2013|ภาพกิจกรรม|

คณะครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและนักเรียนได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องการเตรียมการจัดค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียนในช่วงเดือนมีนาคมนี้ ในห้องประชุมขุ [...]

รายการ “คิดวิทย์” คัดเลือกนักเรียนออกรายการทีวีช่อง ThaiPBS

By | 13 กุมภาพันธ์ 2013|ภาพกิจกรรม|

แสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 5 คนที่ได้รับคัดเลือกในการแสดงความสามารถในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในรายการ คิดวิทย์ ในช่อง ThaiPBS และขอขอบพระคุณทางรายการที่ [...]