โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

พฤษภาคม 2013

การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในอำเภอหางดง

By | 27 พฤษภาคม 2013|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านสันป่าสักได้จัดการอบรม "การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในอำเภอหางดง" ขึ้นในวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2556 (ร [...]

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Fun with Vocabulary : นางสรัลชนา เฟื่องฟู

By | 27 พฤษภาคม 2013|ภาพกิจกรรม|

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Fun with Vocabulary โดย นางสรัลชนา เฟื่องฟู Download Now * ไฟล์นี้เป็นไฟล์ .exe ขนาด 21.2 Mb. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสมบู [...]

เข้าชมนิทรรศการ การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 | Asia-Pacific Water Summit : 2nd (APWS)

By | 17 พฤษภาคม 2013|ภาพกิจกรรม|

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักได้เดินทางเข้าชมนิทรรศการ "การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 | Asia-Pacific Water S [...]

การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

By | 15 พฤษภาคม 2013|ภาพกิจกรรม|

คณะครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่?1 ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่?1 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 80 คนเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเ [...]

บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรก 15 พ.ค. 56

By | 15 พฤษภาคม 2013|ภาพกิจกรรม|

นายพิกัด ขัติพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ได้กล่าวให้โอวาสกับนักเรียน ในเนื่องจากวันเปิดเทอมวันแรก และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหา [...]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูปฐมวัย ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนวิชาเกษตร

By | 14 พฤษภาคม 2013|ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์|

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูปฐมวัย ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนวิชาเกษตร [...]

การอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ค. 2556

By | 14 พฤษภาคม 2013|ภาพกิจกรรม|

นางรุจิรัต แก้วกลางเมือง ได้จัดการอบรม "แกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)" ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2556 มีนักเรียนเข้าร่วมอบร [...]

บรรยากาศการค่ากิจกรรมและรับหนังสือเรียนประจำปี 2556

By | 12 พฤษภาคม 2013|ภาพกิจกรรม|

ผู้ปกครองนักเรียนในทุกระดับชั้นได้พาบุตรหลานมารับค่ากิจกรรมและรับหนังสือแบบเรียนในวันที่ 12 พ.ค. 2556 และเป็นการต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ประจำปีการศึกษา 25 [...]

เรียนเชิญคณะครูโรงเรียนบ้านสันป่าสักทุกท่านร่วมประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

By | 1 พฤษภาคม 2013|ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์|

เรียนเชิญคณะครูโรงเรียนบ้านสันป่าสักทุกท่านร่วมประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 ด้วยค่ะ     [...]