โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

พฤษภาคม 2016

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2559

By | 31 พฤษภาคม 2016|งานสภานักเรียน, ภาพกิจกรรม|

ในวันที่ 31 พ.ค. 59 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.หางดง ได้จัดกิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก" โดยมีกิจกรรมดังนี้ - เวลา 07.00 - 08.30 น. สภานักเรียนชมรม To Be N [...]

คณะทีมงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานกิจกรรมด้านอนามัยของโรงเรียนบ้านสันป่าสัก

By | 31 พฤษภาคม 2016|ภาพกิจกรรม|

วันที่ 31 พ.ค. 59 เวลา 14.30 น. คณะทีมงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานกิจกรรมด้านอนามัยของโรงเรียนบ้านสันป่าสัก [...]

การอบรม “โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่่ประชาคมอาเซียน (Communicative Language Teaching : CLT) ประจำปี 2559”

By | 28 พฤษภาคม 2016|ภาพกิจกรรม|

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. นางไปรผดา โปรติบุตร รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 ได้เปิดการอบรม "โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้ [...]

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ออกเยี่ยมให้คำปรึกษา คำแนะนำ พร้อมทั้งมอบเงินและสิ่งของให้แก่เด็กหญิงธีวาพร สละม่วง นักเรียน ป.3

By | 27 พฤษภาคม 2016|ภาพกิจกรรม|

วันที่ 27 พ.ค. 2559 เวลา 13.30 น. นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอำเภอหางดง แล [...]