โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

พฤศจิกายน 2016

เด็กหญิงกินรี จีโน รับรางวัลพิเศษระดับประถมศึกษาตอนต้น จาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ในโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน Horse อะวอร์ด ฯ ประจำปี 2559

By | 24 พฤศจิกายน 2016|ภาพกิจกรรม|

[...]