การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์” วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Yong Maker Space development) โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

By | 2 ธันวาคม 2019|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

[...]