โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

พฤษภาคม 2017

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มาศึกษาดูงานสภานักเรียน

By | 30 พฤษภาคม 2017|กิจกรรมครู, งานสภานักเรียน, ภาพกิจกรรม|

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มาศึกษาดูงานสภานักเรียน และร่วมลงนามทำ MOU การพัฒนาสภานักเรียนร่วมกันกับโรงเรียนบ้ [...]