โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

มิถุนายน 2017

กิจกรรมเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี และรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

By | 30 มิถุนายน 2017|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

พิธีเปิด โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพครอบครัวอบอุ่น ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.หางดง

By | 28 มิถุนายน 2017|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

กิจกรรม Classroom Meeting ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

By | 27 มิถุนายน 2017|กิจกรรมครู, งานสภานักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดผ้าขาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

By | 24 มิถุนายน 2017|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านวนาหลวงและโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ได้มาศึกษาดูงานสภานักเรียน

By | 17 มิถุนายน 2017|กิจกรรมครู, งานสภานักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม

By | 11 มิถุนายน 2017|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

สภานักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน “กิจกรรมรู้ทันควัน” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

By | 6 มิถุนายน 2017|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

ค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3-4 มิ.ย. 2560

By | 5 มิถุนายน 2017|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, งานสภานักเรียน, ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก (PEER Center อำเภอหางดง) สพป. เขต4 ได้จัดโครงการค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Chiang Mai Primary Education Service Arer Offic [...]

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักเข้าร่วมกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์(พืชสวนโลก)

By | 5 มิถุนายน 2017|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]