โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

กันยายน 2018

กิจกรรมการแข่งขันงาน “มหกรรมความสามารถ ครั้งที่ 68” (ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)

By | 20 กันยายน 2018|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนตาม “โครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน”

By | 18 กันยายน 2018|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

โครงการเสริมสร้าง โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองควาย

By | 13 กันยายน 2018|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่นและป้องกันปัญหายาเสพติด " order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="i [...]

คณะผู้บริหารจาก จ.พัทลุง และคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก

By | 3 กันยายน 2018|กิจกรรมครู, งานสภานักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

คณะครูและนักเรียน รับมอบเกียรติบัตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา”

By | 3 กันยายน 2018|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]