โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

สิงหาคม 2018

คณะกรรมการศูนย์คุณธรรมเยี่ยมชมและติดตาม โครงการ “เยี่ยมชมการดำเนินงาน นวัตกรรมส่งเสิรมคุณธรรมเยาวชนภาคเหนือ”

By | 31 สิงหาคม 2018|กิจกรรมครู, ภาพกิจกรรม|

คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เยี่ยมชมและติดตาม โครงการ "เยี่ยมชมการดำเนินงาน นวัตกรรมส่งเสิรมคุณธรรมเยาวชนภาคเหนือ" วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห [...]

คณะครูและนักเรียนร่วมกับ “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่” จัดกิจกรรม

By | 30 สิงหาคม 2018|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

กิจกรรม เรียนรู้งานอาชีพในอนาคต และเติมฝันปันรอยยิ้ม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

By | 28 สิงหาคม 2018|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

พิธีปิดงานการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 9 “แม่ท่าช้างเกมส์”

By | 26 สิงหาคม 2018|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

การแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 9 “แม่ท่าช้างเกมส์” ณ อำเภอหางดง

By | 24 สิงหาคม 2018|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

พิธีเปิดงานและการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 9 “แม่ท่าช้างเกมส์” ณ อำเภอหางดง

By | 21 สิงหาคม 2018|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

การจัดกิจกรรม “สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข”

By | 8 สิงหาคม 2018|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จัดกิจกรรม โดย สถานีตำรวจ อำหางดงหางดง ร่วมกับคณะครูบุคลากร โรงเรียนบ้านสันป่าสัก " order_by="imagedate" order_d [...]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 2561

By | 6 สิงหาคม 2018|กิจกรรมครู, งานสภานักเรียน, ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2561 เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) [...]