โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

กรกฎาคม 2017

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เข้ารับการอบรม เรื่องการให้ความรู้และป้องกันการแพร่ระบาดโรคเอดส์ของประชาชน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน

By | 29 กรกฎาคม 2017|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

เข้าร่วมการเดินสวนสนาม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ สนามกีฬาเทศบาลอำเภอหางดง

By | 29 กรกฎาคม 2017|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

คณะครูและนักเรียน ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

By | 27 กรกฎาคม 2017|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่

By | 22 กรกฎาคม 2017|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ " order_by="imagedate" order_direction="ASC" return [...]