โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

สิงหาคม 2017

กิจกรรมแจกนมเปรี้ยวให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก จากทีมงานนมเปรี้ยวดัชมิลล์

By | 28 สิงหาคม 2017|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

ต้อนรับนักศึกษาทดลองฝึกประสบการณ์สอน และมอบรางวัลแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ผาช่อเกมส์ ครั้งที่ 8”

By | 28 สิงหาคม 2017|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

พิธีเปิด-ปิดงานและการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 8 “ผาช่อเกมส์” ณ อำเภอดอยหล่อ

By | 26 สิงหาคม 2017|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

วันที่ 1 (21 ส.ค. 60) " order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]    วันที่ 2 (22 ส.ค. 60) [...]

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ วัดสันป่าสัก วรอุไร

By | 25 สิงหาคม 2017|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดสันป่าสัก วรอุไร

By | 19 สิงหาคม 2017|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

โรงเรียนบ้านสันป่าสักเข้ารับการประเมิน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ปี 2560 ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560

By | 10 สิงหาคม 2017|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, งานสภานักเรียน, ภาพกิจกรรม|

กล้อง 1   " order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]    กล้อง 2   " order_by="i [...]