กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ในโครงการ “วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อนักเรียนที่ด้อยโอกาส” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

By | 11 กรกฎาคม 2019|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

[...]