โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

มีนาคม 2018

สัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนคีรีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560

By | 25 มีนาคม 2018|กิจกรรมครู, ภาพกิจกรรม|

สัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนคีรีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 " order_by="imagedate" order_direction [...]

สัมมนาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21-22 มีนาคม 2561

By | 22 มีนาคม 2018|กิจกรรมครู, ภาพกิจกรรม|

สัมมนาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21-22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมขุนสันทรายทรงศักดิ์ " order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="incl [...]

ค่ายอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนธรรมาภิบาล ประจำปีการศึกษา 2561

By | 16 มีนาคม 2018|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

ค่ายอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนธรรมาภิบาล ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก   วันที่ 1 ( 14 มี.ค. 61 ) " order [...]

พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

By | 14 มีนาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 24 "กิตติอภินันท์" ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 " order_by="im [...]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 รุ่นที่ 24 “กิตติอภินันท์”

By | 5 มีนาคม 2018|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 รุ่นที่ 24 "กิตติอภินันท์" ณ กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ สัตหีบ   [...]